Friday 15 May 2020

Croeso/ Welcome

Croeso bawb i ail rifyn 1884!

Nôl ym mis Chwefror dathlodd Prifysgol Bangor fis hanes LGBTQ+.  Er mwyn nodi’r achlysur pwysig hwn fe benderfynom ni yma yn 1884 sylfaenu’r ail rifyn o’r cylchgrawn o amgylch themâu LGBTQ+ a rhywedd.


Mae’r rhifyn hwn hefyd yn cynnwys erthygl arbennig iawn sydd wedi’i chyfrannu gan Dr Daryl Leeworthy, sydd yn gymrawd ymchwil yn Mhrifysgol Abertawe.  Ymwelodd Dr Leeworthy â Bangor nôl yn Chwefror i draddodi seminar ymchwil fel rhan o fis hanes LGBTQ+, ac yn garedig iawn mae wedi cyflwyno fersiwn o’i gyflwyniad i ni ar ffurf erthygl.  Mae Rhifyn 2 hefyd yn cynnwys erthyglau gan staff a myfyrwyr, gan ymgorffori rhychwant eang o themâu: o frenhinoedd Stiwartaidd hoyw i LGBTQ+ yn y gymuned sipsi.  Diolch unwaith eto i’n cyfranwyr i gyd.

Hoffem hefyd gymryd y cyfle i ddiolch i gymdeithas LGBTQ+ y Brifysgol, gan gynnwys Alaw Dafis a Tadgh Crozier am eu cefnogaeth ac arweiniad gyda’r rhifyn.  Ni allem fod wedi gallu cyflawni hyn heb eu cymorth!

Gan obeithio’ch gweld yn yr haf!

Tom Wilkinson-Gamble & Molly Southward

Welcome, everybody, to the second issue of 1884!


Back in February, Bangor University celebrated LGBTQ+ month. In order to mark this special occasion, we here at 1884 decided to theme our second issue around everything LGBTQ+ and gender.


This issue also includes a very special article contributed by Dr Daryl Leeworthy, a research fellow at Swansea University. Dr Leeworthy visited Bangor back in February to deliver a research seminar to mark LGBTQ+ History month and very generously submitted a version of his presentation in article-form. Issue 2 also contains articles from both staff and students with a wide variety of themes ranging from homosexual Stewart monarchs to LGBTQ+ in the gypsy community. Thank you once again to all of our contributors.


We would also like to take this opportunity to thank the universities LGBTQ+ society as well as Alaw Dafis and Tadgh Crozier for their support and guidance during the creation of this issue. We would not have been able to do this without their help.


We hope to see you in the summer!

Tom Wilkinson-Gamble & Molly Southward

No comments:

Post a Comment