Friday 15 May 2020

Croeso

Croeso bawb i ail rifyn 1884!

Nôl ym mis Chwefror dathlodd Prifysgol Bangor fis hanes LGBTQ+.  Er mwyn nodi’r achlysur pwysig hwn fe benderfynom ni yma yn 1884 sylfaenu’r ail rifyn o’r cylchgrawn o amgylch themâu LGBTQ+ a rhywedd.


Mae’r rhifyn hwn hefyd yn cynnwys erthygl arbennig iawn sydd wedi’i chyfrannu gan Dr Daryl Leeworthy, sydd yn gymrawd ymchwil yn Mhrifysgol Abertawe.  Ymwelodd Dr Leeworthy â Bangor nôl yn Chwefror i draddodi seminar ymchwil fel rhan o fis hanes LGBTQ+, ac yn garedig iawn mae wedi cyflwyno fersiwn o’i gyflwyniad i ni ar ffurf erthygl.  Mae Rhifyn 2 hefyd yn cynnwys erthyglau gan staff a myfyrwyr, gan ymgorffori rhychwant eang o themâu: o frenhinoedd Stiwartaidd hoyw i LGBTQ+ yn y gymuned sipsi.  Diolch unwaith eto i’n cyfranwyr i gyd.


Hoffem hefyd gymryd y cyfle i ddiolch i gymdeithas LGBTQ+ y Brifysgol, gan gynnwys Alaw Dafis a Tadgh Crozier am eu cefnogaeth ac arweiniad gyda’r rhifyn.  Ni allem fod wedi gallu cyflawni hyn heb eu cymorth!


Gan obeithio’ch gweld yn yr haf!


Tom Wilkinson-Gamble & Molly Southward

No comments:

Post a Comment