Tuesday 7 January 2020

Cyfarfod â’r Tywysogion


Bangor Students meet the Welsh Princes
Gareth Williams
BA Hanes/History

c. @ Gareth Williams a Shaun McGuinness

Bu cyfarfod â thywysogion Cymru yn fraint i Gymdeithas Tywysogion Prifysgol Bangor. Cafwyd diwrnod gwerth chweil yng Nghastell Caernarfon ym mis Tachwedd wrth iddynt gael eu tywys gan Gareth ap Selwyn, milwr ym mintai Owain Glyndŵr (a adwaenir hefyd fel Gareth Williams, myfyriwr BA Hanes ym Mangor).

Bangor University Welsh Princes society met with the Welsh Princes at Caernarfon Castle in November. They were guided on their historical journey by Gareth ap Selwyn, a Spearman in the army of Owain Glyndŵr (also known as Gareth Williams, who is studying for a History degree at Bangor).

No comments:

Post a Comment