Monday 24 February 2020

1884 Rhifyn / Issue 2 Galwad am Gyfraniadau / Call for Submissions

Helo!

Dim ond nodyn i’ch atgoffa am y rhifyn nesaf o 1884:  os oes gennych erthygl perthnasol i LGBTQ+, rhywioldeb a gender yna byddem yn ddiolchgar os y gallech eu hafnon i mewn erbyn diwedd wythnos nesaf.  Neu os ydych yn gwybod am unrhyw fyfyrwyr sydd â diddordeb yn y meysydd hynny, plîs allwch chi eu hannog i gyfrannu?  Y dyddiad ‘swyddogol’ ydy dydd Llun, ond gan ei bod yn wythnos ddarllen, rydym yn hapus i ymestyn hyn nes dydd Sadwrn, 29 Chwefror!

Just a note to remind you about the next issue of 1884:  if you have an article relevant to LGBTQ+, sexuality or gender then it would be great if you could send it in by the end of next week.  Or, if you know of any students with interests in those areas, please can you encourage them to contribute?  The ‘official’ date we set is Monday, but because it is reading week, we’re happy to extend this until Saturday 29th Feburary!  

No comments:

Post a Comment